imaginacja

30 tekstów – auto­rem jest ima­ginac­ja.

Dep­resja to stan w którym przes­taję się widzieć światło... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 lutego 2012, 02:09

Każde roz­sta­nie za­biera Ci część siebie, której nig­dy nie odzyskasz. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 lipca 2011, 14:39

Mówi się: "nie ten czas, nie to miej­sce..." cza­sami to również "nie ten człowiek" 

myśl
zebrała 49 fiszek • 30 października 2010, 13:25

Każda chwi­la zmienia przyszłość... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 października 2010, 16:39

wyrzu­ty su­mienia- ro­baki wżerające się w umysł.. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 28 października 2010, 11:16

is­tnieją myśli do których trud­no przyz­nać się przed sa­mym sobą.. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 15 października 2010, 13:27

sny są dziw­ne.. cza­sem tak realis­tyczne, że wa­hasz się co jest rzeczy­wis­tością.. ale gdy budzisz się.. pa­miętasz je i wiesz o nich tyl­ko ty 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 września 2010, 13:41

nie niszcz te­go, cze­go sam nie pot­ra­fisz stworzyć... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 12 września 2009, 00:41

Tak nap­rawdę, to czas wszys­tko zwe­ryfi­kuje, nie słowa.. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 1 września 2009, 17:11

To co cię tworzy, w tym sa­mym stop­niu pot­ra­fi cię zniszczyć. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 sierpnia 2009, 02:49
imaginacja

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

imaginacja

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność